annuleringsverzekeringvergelijken.com

Familieleden en graden

Familieleden en eerste graad
Uw (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders*, adoptieouders*, pleegouders*, stiefouders*, schoonouders*, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Familieleden in de tweede graad

Broers, zussen, grootouders*, kleinkinderen, schoonzonen*, schoondochters*, zwagers* en schoonzussen*.

Familieleden in de derde graad

Neven en nichten (kinderen van broer of zus), ooms*, tantes*, oergrootouders* en achterkleinkinderen.