Op de website van annuleringsverzekeringvergelijken.com is deze disclaimer van toepassing. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor het gebruik van de website. Door het gebruik van de website accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Annuleringsverzekeringvergelijken.com doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatieverstrekking op de website geen fouten bevat. Er kan echter geen absolute garantie worden gegeven ten aanzien van de uitkomsten.  Consumenten die gebruikmaken van de informatie en op basis daarvan besluiten nemen, doen dit geheel op eigen risico en voor eigen rekening. “Mocht je ergens een foutje tegenkomen op de website, willen wij je vragen omdat te melden aan ons.  Stuur je e-mail via onze contactpagina.

Rechten  
De rechthebbende of Annuleringsverzekeringvergelijken.com behoudt de aanspraak op alle rechten. Dat geldt ten aanzien van de inhoud van de website voor auteursrechten, merkrecht en intellectueel eigendomsrecht. Hier wordt toegerekend, teksten, illustraties, handelsnamen, grafisch materiaal, merken en logo’s.  Bezoekers en gebruikers kunnen geen aanspraak maken op deze rechten. De inhoud mag dan ook alleen gebruikt worden voor doeleinden met een niet-commercieel karakter. Voor het gebruiken van teksten, het overnemen van inhoud, het verspreiden of vermenigvuldigen van de inhoud of voor het op andere wijze ter beschikking stellen aan derden moet schriftelijk toestemming worden gevraagd via Annuleringsverzekeringvergelijken.com.

Wijziging
Annuleringsverzekeringvergelijken.com mag de informatie op de site inclusief de tekst van deze disclaimer wijzigen. Daarvoor hoeft geen vooraankondiging plaats te vinden. Het regelmatig raadplegen van de website wordt aangeraden om na te gaan  of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.